Afspraken

Het eerste wat Bos Makelaars onderneemt, is de vaststelling van de vraagprijs. Een van onze makelaars bezoekt uw woning waarbij hij speciaal let op het onderhoud, de positieve aspecten en omgeving van uw woning. Daarnaast houdt hij rekening met de marktsituatie en de prijzen van soortgelijke woningen bij u in de buurt. Samen met u komt hij zo tot een realistische vraagprijs: niet te hoog en niet te laag.

Vervolgens bespreekt de makelaar met u welke verkoopmiddelen hij inzet om uw woning onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Wij hebben daartoe een variatie aan mogelijkheden; van internet tot een raamposter en van een bord in de tuin tot een advertentie in de regionale media. Uiteraard houdt hij rekening met uw wensen en uw portemonnee.

Een ander belangrijk aspect waarover u een heldere afspraak dient te maken, is de vergoeding (de courtage) die Bos Makelaars ontvangt voor de werkzaamheden. Ook heeft u een verplichting ten opzichte van Bos Makelaars. In het kader van de wet bent u verplicht de woning over te dragen "vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen met uitzondering van datgene welke de koper heeft aanvaard". Als verkoper moet u de makelaar dus op de hoogte stellen van eventuele lasten en gebreken, zodat hij de potentiële kopers kan informeren. Het kan bijvoorbeeld gaan over het recht van overpad of over de vervuilde grond in de tuin.

De verkoop

Nadat u alle afspraken schriftelijk op een rijtje heeft en u de makelaar zo nodig op de hoogte heeft gesteld van de gebreken en lasten, gaat de makelaar actief aan de slag door uw woning te registreren in het computer- uitwisselingssysteem NVM net. Alle NVM Makelaars hebben toegang tot dit systeem en weten dus direct dat uw woning te koop staat.

Vervolgens zet hij die verkoopmiddelen in die hij met u heeft afgesproken zodat er op de juiste manier bekendheid gegeven wordt aan het te koop staan van uw woning. U zult merken, dat het effect sorteert: de eerste geïnteresseerden wenden zich tot Bos Makelaars. Sommigen willen vervolgens een bezoek brengen aan uw woning . Uw makelaar maakt in overleg met u een afspraak voor een bezichtiging. Het is niet noodzakelijk dat u thuis bent: uw makelaar zal wel altijd aanwezig zijn bij de rondleiding door uw woning en stelt u op de hoogte van het resultaat.

Als de interesse leidt tot een bod, dan overlegt de makelaar met u wat u vindt van dit bod: u vindt het te laag of wellicht kunt u er mee akkoord gaan. U beslist welke stap uw makelaar namens u moet ondernemen en hij doet dat zodanig, dat u uiteindelijk met een goed gevoel een bod - al dan niet voorzien van ontbindende voorwaarden - kunt accepteren. U en uw makelaar bespreken eveneens met de koper de datum van levering en eventueel de ter overname aangeboden zaken. Dit zijn zaken die u verkoopt met uw woning, zoals de vloerbedekking of die op maat gemaakte boekenkast. 

Nieuwe eigenaar

De koper ontvangt via Bos Makelaars een koopakte, die hij controleert en ondertekent bij zijn makelaar. Vervolgens zet u uw handtekening en gaat de akte door naar de notaris. De notaris bereidt de overdracht voor en ontvangt tevens de afrekening van Bos Makelaars, zodat hij deze kan verrekenen bij de eigendomsoverdracht. De notaris nodigt u en de koper op de afgesproken datum uit voor de overdracht. Enkele dagen voor de levering ontvangt u het concept van de leveringsakte en de nota van de afrekening. Het is verstandig alle gegevens zorgvuldig te controleren. Vlak voor de leveringsdatum mag de koper zijn nieuwe woning bezoeken om te controleren of alles nog in de afgesproken staat is en het is aan u om ervoor te zorgen, dat het geval is. Op de datum van levering ontvangt de notaris de koopsom en als daar sprake van is de betaling van de roerende zaken. Het is tevens zijn taak uw lopende hypotheek af te lossen, lasten als onroerende zaak belasting met de koper te verrekenen en de nota van Bos Makelaars te voldoen. De resterende gelden ontvangt u nadat de akte is ingeschreven bij het Kadaster.

Op de leveringsdatum geeft u uw sleutels aan de koper en kunt u de opstalverzekering stopzetten. Uw huis is nu niet langer van u en u kunt eventueel gaan genieten van uw nieuwe woning