Deze vraag komt bijvoorbeeld aan de orde als u uw woning wilt verkopen. Een makelaar kan antwoord geven op de vraag wat een woning waard is door een taxatie uit te voeren. Zijn bevindingen geeft hij weer in een taxatierapport. Hij let daarbij op verschillende aspecten, bijvoorbeeld:

  • De staat van het onderhoud;
  • Inhoud en oppervlakte;
  • De functionaliteit van de indeling;
  • De constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen;
  • Mate van isolatie en energiezuinige maatregelen;
  • Verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad);
  • De prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen;
  • De toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse;
  • De gegevens van het Kadaster.