Een woning is meer dan een dak boven het hoofd. Als u de sleutel in de voordeur steekt en u stapt naar binnen, dan moet u zich thuis voelen. De woning moet daarom zo veel mogelijk aansluiten bij uw woonwensen. Samen met Bos Makelaars zult u er zeker in slagen een woning te kopen, die voldoet aan uw beeld. Voordat het evenwel zo ver is, onderneemt u een aantal stappen. Op deze pagina leest u welke dat zijn.

Uitgangspunten

De eerste stap die u samen met Bos Makelaars neemt is het op een rij krijgen van uw wensen. Waaraan wilt u dat de woning voldoet, in welke regio zoekt u een woning, hoeveel tijd heeft u en want zijn uw toekomstplannen, zijn vragen die de uitgangspunten vormen voor uw zoektocht naar de juiste woning. Daarnaast maakt u heldere afspraken over welke werkzaamheden Bos Makelaars in opdracht van u uitvoert en welke vergoeding (de courtage) hij daarvoor ontvangt.

Op zoek

Als u alle uitgangspunten zorgvuldig heeft geformuleerd, kunnen wij concreet aan de slag. In het NVM-computernetwerk treft Bos Makelaars per regio alle woningen aan die via een NVM-makelaar te staan. Hij kijkt of er een woning tussen staat die past bij uw wensen. Ook u kunt uw bijdrage leveren door- als u bekend bent met Internet - te surfen naar www.funda.nl Deze site van de NVM biedt een scala aan te koop staande woningen door het hele land. U zult zien, dat het enthousiasme waarmee u en Bos Makelaars te werk gaan al snel leidt tot een bezichtiging, die wij voor u regelen. U loopt door de woning en kijkt of deze inderdaad aansluit bij uw woonwensen. U zult zich als het ware nu al een beetje thuis voelen en uzelf zien wonen in het huis. Uw makelaar daarentegen kijkt met een ander oog. Hij let met name op het onderhoud van de woning. Met zijn bouwkundige kennis attendeert hij u zo nodig op het achterstallige onderhoud en als hij twijfelt adviseert hij u een bouwkundig specialist in te schakelen, zodra u serieus overweegt een bod uit te brengen. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op de buurt, de faciliteiten en het bestemmingsplan. Verder geeft hij zijn mening over de vraagprijs: staat deze in verhouding tot de geboden kwaliteit van de woning en de omgeving.

Uw aankoop

U treft de woning, die u graag wilt kopen. Bos Makelaars start namens u de onderhandelingen en brengt een bod uit voorzien van eventuele ontbindende voorwaarden. U moet namelijk wel de financiering rond kunnen krijgen of wellicht wilt u de woning nog eerst bouwkundig laten keuren. Als de verkoper het bod accepteert, dan bent u de koper. Van de verkopende makelaar ontvangt u een concept koopakte, dat uw makelaar controleert. Hij kijkt of de koopsom, de leveringsdatum, de ontbindende voorwaarden en de eventuele lijst van zaken (roerend en onroerend) correct zijn weergegeven in het contract. Na goedbevinding en ondertekening van alle betrokkenen gaat de koopakte naar de notaris, terwijl u een kopie ontvangt. Soms komt het voor dat u een waarborgsom van 10% moet betalen of een bankgarantie moet afgeven via de hypotheekverstrekker, zodat alle partijen weten dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen. Houd de uiterlijke datum van betaling goed in de gaten.

De boekhouding

Voor u is het zaak de financiering van uw zojuist gekochte woning te regelen. Vaak komt daarbij een hypotheek om de hoek kijken. Bos Makelaars kan u ook op dit gebied adviseren: wij kennen de hypotheekbranche van haver tot gort. Uiteraard staat het u vrij u door uw bank of hypotheekadviseur te laten begeleiden. Welk bedrag aan hypotheek u nodig heeft, is afhankelijk van de koopsom, uw eventuele eigen geld en van de zogenaamde kosten koper. Dit zijn de overdrachtsbelasting, de kosten van kadastrale inschrijving en uw notariskosten voor het transport. Ten behoeve van de lening moet uw nieuwe woning meestal getaxeerd worden, waaraan kosten verbonden zijn. Overigens is het zo, dat de kosten die u maakt ten behoeve van de financiering van een woning fiscaal aftrekbaar zijn.

De ondertekening

Heeft u uw financiën rond en vormen ook de eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan volgt bij de notaris de ondertekening van de akte van levering en eventueel hypotheekakte. Hij is inmiddels in het bezit van de originele NVM koopakte en kopieën van uw legitimatiebewijs en heeft de eigendomsoverdracht voorbereid. Daarnaast heeft hij de nota van Bos Makelaars ontvangen, waarvan u een kopie krijgt. De notaris verrekent deze nota met de overdracht. Voorafgaande aan de overdracht ontvangt u via de notaris de conceptakte en de complete afrekening, die u samen met Bos Makelaars controleert. Uiteindelijk betaalt u op de datum van het transport de complete koopsom. Ook de eventuele kosten voor de overgenomen roerende zaken en de zakelijke lasten (zoals onroerendezaakbelasting) over het lopende jaar betaalt u dan. Bij de notaris ontvangt u vervolgens de sleutels van uw droomhuis waarin u zich snel zult thuis voelen. Vergeet niet een opstalverzekering af te sluiten.